İHRACAT

İhracat

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar

1/3/1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 61 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 28 Temmuz 1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 43 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar; 

  • Özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması, 
  • Mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi kaydıyla, 

İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine istinaden ihracat olarak kabul edilir. 

Özel faturaların, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilir.

Özel fatura muhteviyatı ihracat, özel faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, özel fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.

Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin özel faturalar, Dahilde İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz. 

yukarı çık