DIŞ TİCARET

Dış Ticaret

Teslim Şekilleri (INCOTERMS)

Teslim Şekilleri (INCOTERMS); Uluslararası Ticaret Odası (ICC – International Chamber of Commerce) tarafından; uluslararası taşımaya yönelik terimlerin açıklanması için oluşturulan kurallar bütünüdür.

International Commercial Terms (Uluslararası Ticaret Terimleri)’in baş harflerinden kısaltılmıştır.

INCOTERMS ilk kez 1936 yılında yayınlamış ve 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 ve son olarak da 2010 yılında tekrar revize edilerek günümüze kadar gelmiştir.

Temel amaç; uluslararası ticarette taşıma terimlerinin ülkeden ülkeye, kurumdan kuruma farklı şekillerde yorumlanmasından kaynaklanabilecek karışıklıkların ve anlaşmazlıkların önüne geçmek ve yeknesaklık sağlamaktır. 

  • Satıcı ve Alıcının genel yükümlülüklerinin neler olduğu
  • Lisanslar, izinler, çıkış ve giriş gümrük işlemleri ve diğer formalitelerin sorumluluğunun ve masrafların hangi tarafa ait olduğu
  • Taşıma ve sigorta sözleşmeleri 
  • Taşıma masraflarının taraflar arasında ne şekilde paylaşılacağı
  • Malın nerede teslim edileceği
  • Bilgi sağlama yardımı ve ilgili masrafların hangi tarafa ait olduğu

vb. sorular sözleşme koşullarında taraflar arasında anlaşmaya varılmış olan Teslim Şekli ile ICC kuralları çerçevesinde karara bağlanmış olur.

En son versiyonu INCOTERMS 2010 olmakla birlikte; taraflar INCOTERMS 2000 veya daha eski versiyonlarını da kullanabilirler ancak hangi versiyonun kullanılacağı sözleşme şartlarında açık bir şekilde belirlenmiş olmalıdır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
yukarı çık