İHRACAT

İhracat

Sınır Ticareti

01/12/2008 tarihli, 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki sınır illerinin ihtiyaçlarının bir kısmının sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın arttırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik ve ticari canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemlerdir.

Sınır Ticareti Belgesi
''Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'' kapsamındaki illerde en az iki yıldan beri yerleşik olarak faaliyet gösteren tacir ve esnafa, ilgili Sınır Ticaret Merkezi'nde mağaza kiralama, sınır ticareti kapsamında ihracat ve ithalat yapma yetkisi veren ve ilgili valilik tarafından düzenlenen belgedir.

Sınır Ticareti Kapsamında İhracat
''Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'' kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyet gösteren esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) tarafından ilgili gümrük kapısı ve Sınır Ticaret Merkezin'den Sınır Ticareti Belgesi ile yapılacak Türk menşeli ürün ihracatı demektir. 

Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (İhracat:2009/7)

 

yukarı çık