AKREDİTİF

Akreditif

Rotatif (Revolving) Akreditifler

Bir miktarı veya tamamı kullanıldıkça; akreditif şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmaksızın, akreditif açılışında belirlenen tutar dahilinde yenilenebilen akreditiflerdir.

Genel olarak; yenilenmeleri spesifik değişikliklere bağlı olmayan ancak yükleme veya vesaik ibrazına bağlı olan akreditif diye de tanımlanabilir.

Rotatif akreditifler;  zamana ve tutara bağlı olarak iki türlü açılabilir. 

Zamana bağlı olarak açılan rotatif akreditifler;

Biriken (cumulative) veya birikmeyen (non-cumulative) olmak üzere iki şekilde açılabilir.

 • Biriken (cumulative) rotatif akreditiflerde; bir önceki dönemde kullanılmayan kısım bir sonraki döneme devreder.
 • Birikmeyen (non-cumulative) rotatif akreditiflerde; kullanılmayan kısım bir sonraki döneme devretmez ve iptal olur.

Tutara bağlı olarak açılan rotatif akreditiflerde;

 • Akreditif vadesi içinde kalmak koşuluyla, yükleme yapılıp sevk vesaiki ibraz edildikten sonra akreditif bakiyesi otomatikman kullanılabilir hale gelir.

Kullanım Alanları

 • Rotatif akreditifler birbirleriyle uzun dönemli ticari ilişkiler içerisinde olan ve birbirlerini tanıyan alıcı ve satıcıların uzun dönemli hep aynı şekilde tekrar eden yüklemeleri için tercih ettikleri özel bir akreditif türüdür.
 • Sürekli mal sevkiyatı olan durumlar için uygundur.

İhracatçı Açısından Avantajları

 • Satıcı her defasında yeni akreditif açılmasını beklemeden imalatını sürdürür.
 • Yapacağı her yükleme için yeni akreditif açılmayacağından formaliteler ve masraflar azalır.
 • Zamandan tasarruf eder.

İthalatçı Açısından Avantajları

 • Her defasında yeni akreditif açmak için bankasına talimat verip formaliteleri tamamlamak zorunda kalmaz.
 • Birçok akreditif yerine bir tek akreditif açılacağından masraf ve komisyonlar nispeten düşük olur.
 • Toplam ithalat için başlangıçta kredi limitlerini doldurmak zorunda kalmaz.

İthalatçı Açısından Dezavantajları

 • Özellikle tutara bağlı olarak açılan rotatif akreditiflerde; akreditif şartları doğru bir şekilde oluşturulmadığında ve akreditif tahtında toplam kullanılabilecek maksimum tutar şarta bağlanmadığında sınırsız ödeme taahhüdü altına girilebilir.

Teyit Bankası Açısından Operasyonel Riskler

 • Rotatif bir akreditife eğer teyit ekleniyorsa akreditif şartları  dikkatlice incelenmeli ve teyit riski doğru hesaplanmalıdır.
 • Örneğin USD 100.000 tutarında rotatif bir akreditif açılmışsa ve akreditifte 6 kez dönebilme şartı varsa, bankanın alacağı teyit riski USD 100.000 değil, akreditif 6 kez yenilenebileceğinden USD 600.000 olacaktır.

Amir Açısından Operasyonel Riskler

Özellikle tutara bağlı açılan Rotatif akreditif şartları oluşturulurken; taahhüt altına girilebilecek maksimum ödeme tutarı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Örneğin USD 100.000 tutarında rotatif bir akreditif ‘’Akreditif vadesi içerisinde 6 ay boyunca yenilenecektir’’ gibi bir şart içerirse ve başka bir kontrol konulmazsa teorik olarak yapılan her yüklemeden sonra akreditif yenileneceğinden ve tekrar kullanılabileceğinden, Amir Banka’nın riski kontrol edilemeyecek çok büyük tutarlara ulaşabilir ve aşağıdaki gibi bir tablo karşımıza çıkabilir.

Her ay yükleme yapılırsa         :100.000*6=600.000

Her gün yükleme yapılırsa      :100.000*180=18.000.0000

Günde iki yükleme yapılırsa    :100.000*360=36.000.0000

Operasyonel Risklerin Kontrolü

Akreditif tek bir banka nezdinde kullanılabilir olmalı, kullanım şekli ‘’Available With Any Bank’’ açılmamalıdır.

Tutara bağlı açılan rotatif akreditiflerde taahhüt altına girilen ödeme sorumluluğunu kontrol altına almak için;

 • Her bir kullanımın maksimum tutarı,
 • Toplam kullanımların ulaşabileceği maksimum tutar
 • Kaç kez kullanılabileceği/yenilenebileceği

akreditifte şarta bağlanmalıdır.

 

yukarı çık