AKREDİTİF

Akreditif

Peşin Ödemeli (Red Clause) Akreditifler

Red Clause akreditifler, akreditif tutarının bir kısmının veya tamamının lehtara (ihracatçı) yükleme yapmadan önce peşin olarak ödenmesini öngören akreditif şeklidir.

Lehtara (ihracatçı) ödenecek peşin tutar akreditif şartlarında belirtilir ve bazen aşağıdaki belgelerden birisinin ibrazı da istenebilir.

  • Lehtar tarafından imzalanmış ve peşin ödeme tutarını alındığını gösteren bir belge
  • Lehtar tarafından imzalanmış ve peşin tutarın malların hazırlanması, paketlenmesi ve yüklenmesi için kullanılacağını taahhüt eden bir belge
  • Lehtar tarafından imzalanmış ve akreditif şartlarında istenen belgelerin akreditif vadesi içinde ibraz edileceğini yani yüklemenin yapılacağını ve eğer yapılmaz ise peşin ödemenin geri ödeneceğini söyleyen bir taahhütname

Eski dönemlerde mektup formatında düzenlenen akreditiflerde peşin ödenecek tutar, dikkat  çekmesi  için kırmızı renkle  yazıldığından, bu akreditifler red clause olarak adlandırılıyordu, günümüzde bu uygulama hemen hemen hiç yoktur ancak  aynı deyim hala  peşin ödemeye imkan veren akreditifler için kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

  • Sevkiyat öncesinde ve imalat sürecinde satıcının finansman ihtiyacı karşılanması amacıyla kullanılır.
  • Red Clause akreditifler ihracatçı firmalar için; yükleme vesaikini ibraz edeceğine dair bir taahhütname karşılığında ön finansman olanağı sağlar.

Riskler

  • İthalatçı firma ihracatçısı için kreditör rolündedir ancak ihracatçının malları yükleyeceğine dair her hangi bir garantisi yoktur. Peşin ödemenin akreditif kapsamında yapılması bir güvence değildir ve malların yüklenmeme riski her zaman vardır.

Risklerin Kontrolü

  • Peşin Ödemeye ilişkin Banka Garantisi veya Stand-By LC talep edilebilir.
  • Banka Garantisi vadesinin akreditif vadeleri ile uyumlu olması gerekir. Banka Garantisi vadesinin kesinlikle akreditif vadesinden kısa olmaması gerekir.
  • Akreditif vadelerinde (yükleme vadesi /expiry date) bir uzatım talep edildiğinde; öncelikle Banka Garantisi’nin vadesinin uzatılması sağlanmalıdır.
yukarı çık