DIŞ TİCARET

Dış Ticaret

Peşin Ödeme

Peşin Ödeme şeklinde alıcı, mal bedelinin tamamının veya bir kısmının ödemesini; satıcı malların yüklemesini gerçekleştirmeden ya da sevk evrakları kendi eline ulaşmadan, başka bir deyişle malın mülkiyet hakkı kendisine geçmeden önce gerçekleştirir.

Satıcı; malların bedelini aldıktan sonra yüklemeyi gerçekleştirir ya da malların gümrükten çekilebilmesi için gerekli evrakları ve malın mülkiyetini, ödeme gerçekleştikten sonra arada bankalar olmaksızın ithalatçı firmaya teslim eder.

Satıcı için ödenmeme riskinin en düşük, alıcı için de malların yüklenmeme riskinin en yüksek olduğu ödeme şeklidir. Başka bir deyişle; ihracatçı için en cazip ithalatçı için en riskli ödeme şeklidir.

Kullanım Alanları

 • Uluslararası piyasada yaygın olarak; talebin yüksek olduğu ya da satıcı tekelinde olan malların satışında kullanılır.
 • Birbirini çok iyi tanıyan ve uzun yıllara dayalı ticari ilişki içerisinde olan alıcı ve satıcılar arasında kullanılır.
 • Alıcı; satıcı ile uzun dönemli iş ilişkisine girmek isteyebilir ve bu yüzden satıcının kendisi için en güvenli ödeme yöntemi olan Peşin Ödeme konusunda ısrarlı olması durumunda risk almayı tercih edebilir.
 • Alıcının satın alacağı mala/hizmete mutlaka ihtiyacı vardır.
 • Satıcının pazarlık gücü yüksek ve ülke riski düşük olabilir.
 • Satıcının, satacağı malı üretebilmek için finansman desteğine ihtiyacı olabilir, alıcının da üretilecek mala ihtiyacı vardır.
 • Alıcının ülke riski çok yüksek olabilir, satıcının da pazarlık gücü var ise peşin ödeme konusunda ısrarlı olabilir.
 • Alıcının kredibilitesi düşük olabilir.

Bankaların Rolü

 • Bankalar ödeme aşamasında taraflara bankacılık hizmeti verirler, işlemin bütününde herhangi bir risk ve sorumluluk almazlar.

İhracatçı Açısından Avantajları

 • İhracatçı açısından ödenmeme riskinin en düşük olduğu ödeme şeklidir.
 • İhracatçı; alıcı firmanın ve bulunduğu ülkenin riskini almaz.
 • İhracatçı için ön finansman olanağı sağlar. Peşin ödeme; ithalatçının ihracatçı firmaya açtığı bir kredi niteliğindedir.

İhracatçı Açısından Riskler

 • İhracatçı firma; kendisi için en güvenli ödeme şekli olan Peşin Ödeme konusunda ısrarlı olduğunda pazarı veya satıcıyı kaybedebilir.

İthalatçı Açısından Avantajları

 • Peşin Ödeme indiriminden yararlanabilir.

İthalatçı Açısından Riskler

 • İthalatçı açısından en riskli ödeme şeklidir. İhracatçı firmanın malların yüklemesini yapmama riski her zaman vardır.
 • Ödemesini yaptığı mal yüklenmiş olsa bile istediği kalitede çıkmayabilir veya yükleme zamanında gerçekleşmeyebilir.
 • İthalatçı ve ihracatçı adına peşin ödemeyi gerçekleştiren bankaların  sorumluluğu yoktur ve malların yüklenmemesi veya mal bedelinin iade edilmemesi durumunda; ithalatçı firmanın tek muhatabı ihracatçı firmadır. 

İthalatçı  ve İhracatçı Açısından Avantajları

 • İthalatçı ve ihracatçı firmalar; arada bankalar olmaksızın direk ilişki içerisinde olduklarından banka masraf ve komisyonları diğer ödeme şekillerine göre daha azdır.

Risklerin Kontrolü

 • İthalatçı firmanın ihracatçı firmaya tam olarak güvenmesi yani bedeli gönderdikten sonra malı alacağından emin olması gerekir.
 • İthalatçı firma peşin ödeme şeklini kabul ederken; eğer ihracatçı firmayı çok fazla tanımıyor ya da çok fazla güvenmiyorsa malların yüklenmeme riskine karşı kendisini korumak amacıyla satıcıdan Banka Garantisi  veya  Stand By LC  talep edebilir.
 • Banka Garantisi talep edilirken; vadesine dikkat edilmesi çok önemlidir. Sözleşme şartlarında belirlenen son yükleme tarihini kapsayacak bir vade olmalıdır.
 • Yazılı olarak hazırlanmış  iyi bir sözleşme hukuki yollara başvurulması gerektiğinde büyük önem kazanır.
yukarı çık