DIŞ TİCARET

Dış Ticaret

Mal Mukabili Ödeme

Mal Mukabili ödeme şeklinde alıcı; malları gümrükten çektikten ya da malın mülkiyeti kendisine geçtikten sonra ihracatçı firmaya ödemeyi gerçekleştirir. İhracatçı;  ithalatçı firma ile mutabık kaldıkları bir vadede ödemesini alır.

Alıcı için en cazip, ihracatçı için en riskli ödeme şeklidir.

Kullanım Alanları

 • Mal mukabili ödeme şekli daha çok birbirlerini iyi tanıyan ve uzun bir ticari ilişkiden sonra aralarında güven oluşmuş ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında kullanılır.
 • İhracatçının ülkesinin ekonomik ve siyasi yönden pazarlık gücünün olmadığı durumlarda ithalatçı firma kendisi için en uygun ödeme yöntemi olan mal mukabili ödeme şeklinde ısrar edebilir.
 • İhracatçı firma yeni pazar arayışı içindeyse ve pazarda pay sahibi olmak istiyorsa mal mukabili ödeme şeklini kabul eder veya ithalatçı firmaya önerebilir.

Bankaların Rolü

 • Bankalar ödeme aşamasında taraflara bankacılık hizmeti verirler, herhangi bir risk ve sorumluluk almazlar.

İhracatçı Açısından Avantajları

 • Yeni pazarlar bulmak ve ithalatçı firma ile sürekli bir ticari ilişkiye girmek istiyorsa, mal mukabili ödeme şekli satışı gerçekleştirebilmesi için cazip bir teklif yapma olanağı sağlar.

İthalatçı Açısından Avantajları

 • Mal bedelini; malın mülkiyetine sahip olduktan sonra satış sözleşmesinde belirlenen vadede  ya da kendi ülkesinin mevzuatının tanıdığı vadenin son gününe kadar ödeme imkanına sahip olur.

İthalatçı ve İhracatçı Açısından Avantajları

 • İthalatçı ve ihracatçı firmalar; arada bankalar  olmaksızın direkt ilişki içerisinde olduklarından banka masraf ve komisyonları diğer ödeme şekillerine göre daha azdır.

Riskler

 • İhracatçı açısından en riskli ödeme şeklidir.
 • İhracatçının mal bedelinin ödenmesi ile ilgili hiç bir güvencesi yoktur.
 • Bazı ülkelerin yerel mevzuatlarında mal mukabili ödeme şekline göre ithal edilen malların mal bedellerinin ödenmesine ilişkin zorlayıcı bir yasal düzenleme yoktur.

Risklerin Kontrolü

 • İhracatçı firma malı sevk etmeden önce, ithalatçı firmadan mal bedelinin ödeneceğini garanti eden bir Banka Garantisi  veya  Stand-By LC talep edebilir.
 • İhracatçı firmanın ithalatçı firmanın bulunduğu ülkenin kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İstikrarsız ülkelerde mal bedelinin yurt dışına transferi kısıtlanabilir veya engellenebilir.  İthalatçı firma ödemeyi yapmak istese bile yerel mevzuatı gereğince ödemeyi gerçekleştirmeyebilir.
 • İhracatçı firmanın ithalatçı firmaya tam olarak güvenmesi yani malları gönderdikten sonra ödemesini alacağından emin olması gerekir.
yukarı çık