DIŞ TİCARET

Dış Ticaret

Incoterms 2010

EXW (ExWork: Ticari İşletmede Teslim)
EXW teslim şeklinde; satıcının yükümlülükleri malları sözleşme şartlarında belirtilen tarihte alıcıya veya onun emrine teslim etmek üzere kendi işletmesinde (depo, fabrika vb.) hazır bulundurmasıyla sona erer. Satıcı sözleşme şartlarında belirlenen tarihte malları hazır hale getirerek alıcıyı bilgilendirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar ve ihracatçının ülkesindeki gümrük işlemlerini de tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim alınmasıyla birlikte malla ilgili bütün masraf, risk ve yükümlülükler alıcıya geçer. 

Satıcının Sorumlulukları
 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde alıcıya veya emrine teslim edilmek üzere hazır hale getirir.
 • Mallar teslim için hazır hale geldiğinde alıcıya bilgilendirir.
 • İhracat ile ilgili belgelerin alınmasında alıcıya yardımcı olur.
 • Alıcının talep etmesi durumunda; tüm masraf ve riskleri alıcı tarafından karşılanmak üzere nakliye firması ile anlaşma yapar ve düzenlenen taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir.
Alıcının Sorumlulukları
 • Malların işletmede teslim alınmasıyla birlikte malla ilgili bütün masraf, risk ve yükümlülükler alıcıya geçer.
 • Malı teslim aldığına ilişkin belgeyi satıcıya sağlamak zorundadır.
 • Malların taşınmasıyla ilgili olarak nakliye firması ile anlaşma yaparak navlun bedelini öder.
 • İhracat ve ithalat işlemleri için gerekli resmi ve ticari belgeleri tüm masraf ve riskler kendisine ait olmak üzere düzenler.
 • Malların ihracı ve ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Malları teslim aldıktan sonra isterse mallarını sigortalatır ve sigorta masraflarını öder.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

FCA (Free Carrier: Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim)
FCA teslim şeklinde; satıcının yükümlülükleri malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanarak, sözleşme şartlarında belirlenen yer ve zamanda alıcının anlaşma yaptığı nakliyeciye veya alıcının belirlediği bir şahsa teslimi ile sona erer. Malların alıcının belirlediği nakliyeci veya şahıs tarafından teslim alınmasıyla birlikte malla ilgili bütün masraf, risk ve yükümlülükler alıcıya geçer.

Eğer teslim yeri satıcının işletmesi ise (depo, fabrika, büro vb.) yükleme sorumluluğu satıcıya aittir. Teslim yerinin satıcının işletmesi dışında bir yerde olması durumunda; satıcı malı yüklemekten sorumludur ancak boşaltmadan sorumlu değildir. Örneğin satıcı Samsun’da, teslim yeri Gebze’de ise; satıcı malları Samsun’da yükletir ve nakliye ücreti kendisine ait olmak üzere Gebze’deki teslim yerine gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak gönderir. Mallar Gebze’deki teslim yerine ulaştığında malların nakliye aracından boşaltılması alıcıya aittir.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Satıcının ülkesinden temin edilmesi gereken ve alıcının ülkesinde malın ithali için gerekli olan belgeleri düzenler.          
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Alıcının talep etmesi durumunda; tüm masraf ve riskleri alıcı tarafından karşılanmak üzere nakliye firması ile anlaşma yapar ve düzenlenen taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir.
 • Malları sözleşme şartlarında belirlenen zaman ve yerde, taşıma acentesine veya alıcının belirlediği şahsa teslim eder.
 • Malın teslim yerine ulaştırılması için gerekli olan nakliye ve yükleme ücretini öder.

Alıcının Sorumlulukları

 • Malların gümrük çıkış vergileri/masrafları ve belirlenen noktaya kadar eğer var ise navlun ücreti ödenmiş olarak teslim alınmasıyla birlikte malla ilgili bütün masraf, risk ve yükümlülükler alıcıya geçer.
 • Malların kendi ülkesine ithal işlemleri için gerekli resmi ve ticari belgeleri tüm masraf ve riskler kendisine ait olmak üzere düzenler.
 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini yapar ve gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Malın teslim alınmasından sonra oluşacak nakliye ücretleri ve yükleme boşaltma ücretlerini öder.
 • Belirlenen tarih ve yerde mallarını teslim alır.
 • Malları teslim aldıktan sonra isterse mallarını sigortalatır ve sigorta masraflarını öder.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

FAS (Free Alongside Ship: Gemi Yanında Teslim)
FAS teslim şeklinde; satıcının yükümlülükleri malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanarak sözleşmede belirtilen teslim yerindeki geminin yanına kadar getirilmesiyle sona erer. Mallar satıcı tarafından; gemi rıhtımda ise yükleme yerine getirilerek, gemi açıkta ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Bu noktadan sonra malla ilgili bütün masraf, risk ve yükümlülükler alıcıya geçer.

Bu teslim şekli sadece deniz veya nehir taşımacılığında kullanılabilir.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Malları sözleşme şartlarında belirlenen zaman ve limanda, alıcının belirlediği geminin yanına getirerek teslim sorumluluğunu yerine getirir ve bu andan itibaren tüm risk ve sorumluluk alıcıya geçmiş olur. Malların gemiye yüklenmesi de alıcının sorumluluğundadır.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Malın teslim yerine ulaştırılması için gerekli olan nakliye ve yükleme ücretini öder.

Alıcının Sorumlulukları

 • Nakliye firması ile anlaşarak geminin yükleme limanına tahmini geliş tarihini satıcıya bildirir.
 • Malın ithali için gerekli belgeleri düzenler.
 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Malın teslim alınmasından sonra oluşacak nakliye ücretleri ve yükleme boşaltma ücretlerini öder.
 • Belirlenen tarih ve yerde mallarını teslim alır.
 • Malları teslim aldıktan sonra isterse mallarını sigortalatır ve sigorta masraflarını öder.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

FOB (Free On Board: Gemi Bordasında Teslim)
FOB teslim şeklinde; satıcının yükümlülüğü, malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanarak sözleşmede belirtilen teslim yerindeki geminin bordasına aktarılmasıyla sona erer. Malların güverteye yüklenmesinden sonra malla ilgili bütün masraf, risk ve yükümlülükler alıcıya geçer.

Bu teslim şekli sadece deniz veya nehir taşımacılığında kullanılabilir.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Malları sözleşme şartlarında belirlenen zaman ve limanda, alıcının belirlediği geminin güvertesine yükleyerek teslim sorumluluğunu yerine getirir ve bu andan itibaren tüm risk ve sorumluluk alıcıya geçmiş olur.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Malın limana ulaştırılması için gerekli olan nakliye ve yükleme ücretini öder.

Alıcının Sorumlulukları

 • Nakliye firması ile anlaşarak geminin yükleme limanına tahmini geliş tarihini satıcıya bildirir.
 • Malın ithali için gerekli belgeleri düzenler.
 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Malın teslim alınmasından sonra oluşacak nakliye ücretleri ve boşaltma ücretlerini öder.
 • Malları teslim aldıktan sonra isterse mallarını sigortalatır ve sigorta masraflarını öder.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

CFR (Cost And Freight: Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak)
CFR teslim şeklinde; satıcının yükümlülüğü, malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanarak ve navlun bedeli ödenmiş olarak sözleşmede belirtilen teslim yerindeki geminin bordasına aktarılmasıyla sona erer. Malların güverteye yüklenmesinden sonra navlun bedeli hariç, malla ilgili bütün masraf, risk ve yükümlülükler alıcıya geçer.

Bu teslim şekli sadece deniz veya nehir taşımacılığında kullanılabilir.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Malları sözleşme şartlarında belirlenen zaman ve limanda, geminin güvertesine yükleyerek ve navlun bedelini ödeyerek teslim sorumluluğunu yerine getirir ve bu andan itibaren tüm risk ve sorumluluk alıcıya geçmiş olur.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Malın limana ulaştırılması için gerekli olan nakliye ve yükleme ücretini öder.
 • Yüklemenin gerçekleştiğini alıcıya bildirir ve sigortanın yaptırılabilmesini için gerekli detayları gönderir.

Alıcının Sorumlulukları

 • Malın ithali için gerekli belgeleri düzenler.
 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Varış limanındaki boşaltma ücretlerini ve liman masraflarını öder.
 • Malları teslim aldıktan sonra isterse mallarını sigortalatır ve sigorta masraflarını öder.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

CIF (Cost, Insurance And Freight: Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak)
CIF teslim şeklinde; satıcının yükümlülüğü, malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanarak, navlun bedeli ödenmiş ve sigortası yaptırılmış olarak sözleşmede belirtilen teslim yerindeki geminin bordasına aktarılmasıyla sona erer.

Bu teslim şekli sadece deniz veya nehir taşımacılığında kullanılabilir.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Malları sözleşme şartlarında belirlenen zaman ve limanda, geminin güvertesine yükleyerek ve navlun bedelini ödeyerek teslim sorumluluğunu yerine getirir.
 • Malların sigortasını yaptırır.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Malın limana ulaştırılması için gerekli olan nakliye ve yükleme ücretini öder.
 • Yüklemenin gerçekleştiğini ve tahmini varış tarihini alıcıya bildirir.

Alıcının Sorumlulukları

 • Malın ithali için gerekli belgeleri düzenler.
 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Varış limanındaki boşaltma ücretlerini ve liman masraflarını öder.
 • Malların güverteye yüklenmesinden sonra navlun ve sigorta primi hariç tüm masrafları öder.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

CPT (Carriage Paid To: Taşıma….’e Kadar Ödenmiş Olarak)
CPT teslim şeklinde; satıcının yükümlülüğü, malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanarak ve navlun bedeli ödenmiş olarak kendisinin seçtiği ve anlaşma yaptığı taşıyıcıya belirtilen varış yerine gönderilmek üzere teslim etmesiyle sona erer. Malların ilk taşıyıcıya devredilmesiyle birlikte malla ilgili taşıma ücreti hariç diğer tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.

CPT teslim şekli, çok vasıtalı olanlar da dahil, tüm taşıma şekilleri için kullanılabilir. Eğer malların belirlenen varış noktasına ulaşması için art arda taşıyıcılar (örneğin, belirli bir yere kadar kamyon, daha sona tren, gemi… gibi) kullanılıyorsa malların ilk taşıcıya teslimiyle masraflar ve risk (varış yerine kadar olan taşıma ücreti hariç) alıcıya geçmiş olur.

Bu terimi izleyen yer ismi, teslim işleminin yapılacağı yeri ifade etmez. Ama hangi noktaya kadar navlun ve taşıma masrafların satıcı tarafından ödendiğini ortaya koyar.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Nakliye firması ile taşıma sözleşmesini yaparak navlun bedelini öder ve sözleşmede belirlenen süreler içerisinde malın varış yerine ulaştırılması için yüklemeyi gerçekleştirir.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Malları ilk taşıyıcıya navlun ödenmiş olarak devrettiği andan itibaren tüm risk ve sorumluluk alıcıya geçmiş olur.
 • Yüklemenin gerçekleştiğini alıcıya bildirir ve sigortanın yaptırılabilmesini için gerekli detayları gönderir.

Alıcının Sorumlulukları

 • Malın ithali için gerekli belgeleri düzenler.
 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Malın ilk taşıyıcıya devredilmesiyle birlikte navlun hariç tüm masraflar ve risk alıcıya geçmiş olur.
 • Varış yerindeki boşaltma masraflarını öder.
 • Malları teslim aldıktan sonra isterse mallarını sigortalatır ve sigorta masraflarını öder.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

CIP (Carriage and Insurance Paid To… : Sigorta Dahil Taşıma…’e Kadar Ödenmiş Olarak)
CIP teslim şeklinde; satıcının yükümlülüğü, malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanarak, navlun bedeli ödenmiş ve sigortası yaptırılmış olarak kendisinin seçtiği ve anlaşma yaptığı taşıyıcıya belirtilen varış yerine gönderilmek üzere teslim etmesiyle sona erer. Malların ilk taşıyıcıya devredilmesiyle birlikte malla ilgili taşıma ücreti hariç diğer tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.

CIP teslim şekli, çok vasıtalı olanlar da dahil, tüm taşıma şekilleri için kullanılabilir. Eğer malların belirlenen varış noktasına ulaşması için art arda taşıyıcılar (örneğin, belirli bir yere kadar kamyon, daha sona tren, gemi… gibi) kullanılıyorsa malların ilk taşıcıya teslimiyle masraflar ve risk (varış yerine kadar olan taşıma ücreti ve sigorta hariç) alıcıya geçmiş olur.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Nakliye firması ile taşıma sözleşmesini yaparak navlun bedelini öder ve sözleşmede belirlenen süreler içerisinde malın varış yerine ulaştırılması için yüklemeyi gerçekleştirir.
 • Malların sigortasını yaptırır.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Malları ilk taşıyıcıya navlun ödenmiş ve sigortasını yaptırmış olarak devrettiği andan itibaren tüm risk ve sorumluluk alıcıya geçmiş olur.
 • Yüklemenin gerçekleştiğini ve tahmini varış tarihini alıcıya bildirir.

Alıcının Sorumlulukları

 • Malın ithali için gerekli belgeleri düzenler.
 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Varış yerindeki boşaltma ücretlerini öder.
 • Malın ilk taşıyıcıya devredilmesiyle birlikte navlun ve sigorta primi hariç tüm masraflar ve risk alıcıya geçmiş olur.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

DDP (Delivered Duty Paid: Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim)
DDP teslim şeklinde; satıcı hem ihracat hem ithalat işlemlerini de gerçekleştirir ve ithalatla ilgili gümrük vergilerini de ödeyerek malların teslimatını gerçekleştirir. Alıcının sorumluluğunun en az, satıcının sorumluluğunun en fazla olduğu teslim şeklidir.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Nakliye firması ile taşıma sözleşmesini yaparak navlun bedelini öder ve sözleşmede belirlenen süreler içerisinde malın varış yerine ulaştırılması için yüklemeyi gerçekleştirir.
 • Varış yerine kadar tüm risk kendisine ait olduğundan sözleşme koşullarında aksi bir şart yok ise malları sigortalatır.
 • Malları alıcının ülkesinde, sözleşme şartlarında belirlenmiş yer ve zamanda alıcıya teslim etmek üzere hazır bekletir.

Alıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme şartlarında belirlenen yerde teslim alır.
 • Malın teslim yerine boşaltımını yapar, teslim yeri ile malın götürüleceği yer farklı yerler ise malın nakliyesini öder. (taraflar aralarında anlaşmışlar ise bu malların boşaltımı ve alıcının işyerine kadar olan nakliye bedeli de satıcıya ait olur).
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

DAT (Delivered At Terminal: Terminalde Teslim)
DAT teslim şeklinde; satıcının yükümlülüğü malları sözleşme şartlarında belirlenen varış noktasına çıkış gümrük işlemleri tamamlanmış olarak ve taşıma aracından boşaltılmış olarak alıcının tasarrufuna bırakmasıyla sona erer. Terminal terimi; liman, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu istasyonu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar. Bu aşamadan sonraki tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Nakliye firması ile taşıma sözleşmesini yaparak navlun bedelini öder ve sözleşmede belirlenen süreler içerisinde malın varış yerine ulaştırılması için yüklemeyi gerçekleştirir.
 • Varış yerine kadar tüm risk kendisine ait olduğundan sözleşme koşullarında aksi bir şart yok ise malları sigortalatır.
 • Malları sözleşme şartlarında belirlenen süre içerisinde veya kararlaştırılan tarihte, varış noktasında belirlenen terminalde, taşıma aracından boşaltarak alıcının tasarrufuna bırakmakla yükümlüdür.

Alıcının Sorumlulukları

 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • İhraç ülkesinin gerektirdiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını öder.
 • Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

DAP (Delivered At Place: Belirlenen Yerde teslim)
DAP teslim şeklinde; satıcının yükümlülüğü malları sözleşme şartlarında belirlenen varış noktasına çıkış gümrük işlemleri tamamlanmış olarak, taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmasıyla sona erer. Belirlenen yere varana kadar malların taşıma maliyetleri, terminal bağlantılı zarar ve riskler satıcının üzerindedir. Malların belirlenen varış noktasına ulaşmasından sonraki tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları sözleşme koşullarına uygun olarak; belirlenen tarihte veya süre içerisinde hazır hale getirir.
 • Malın ihracı ile ilgili gümrük işlemlerini tamamlar, vergi ve masraflarını öder.
 • Nakliye firması ile taşıma sözleşmesini yaparak navlun bedelini öder ve sözleşmede belirlenen süreler içerisinde malın varış yerine ulaştırılması için yüklemeyi gerçekleştirir.
 • Varış yerine kadar tüm risk kendisine ait olduğundan sözleşme koşullarında aksi bir şart yok ise malları sigortalatır.

Alıcının Sorumlulukları

 • Malların ithali ile ilgili tüm gümrük işlemlerini gerçekleştirir, gümrük vergi ve masraflarını öder.
 • Varış yerindeki boşaltma ücretlerini öder.
 • İhraç ülkesinin gerektirdiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını öder.
 • Sözleşme koşullarında belirlenen ödeme şekline göre mal bedelini öder.

Sorularla Incoterms 2010

 

yukarı çık