TEŞVİKLER

Teşvikler

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörlerde araştırma ve geliştirme programlarının uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayinin yeniden yapılanmasına, tarım ürünlerinin desteklenmesine, ürünlerimizin uluslararası alanlarda tanıtıma ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarıyla ilgi "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında farklı destek programları uygulanmaktadır.

11 Ocak 1995 tarihli Resmi gazete’de yayımlanan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"‘nın amacı; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlara olan yükümlülüklerimize aykırılık teşkil etmeyecek yöntemlerle desteklenmesidir.

Tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii Ekonomi Bakanlığı'dır.

"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı“ kapsamında yer alan programların listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

 

İhracat Destekleri

yukarı çık