AKREDİTİF

Akreditif

Green Clause Akreditifler

Red Clause akreditifin daha gelişmiş bir uygulaması olup benzer olarak ihracatçı firmalara; malların yüklenmesinden önce akreditif kapsamında  peşin ödeme yapılma olanağı sağlar.

Bazı durumlarda Amir Banka (ve dolayısıyla Amir), peşin ödenecek tutar için kendilerini daha çok güvence altına almak isteyebilirler. Böyle durumlarda peşin ödenecek tutar için sadece lehtardan alınacak ve yukarıda bahsedilen basit bir alındı veya bir taahhütname yerine aşağıdaki belgeleri de talep edebilir:

  • Akreditif kapsamında yüklemesi yapılacak malların mülkiyetini amir bankaya devreden ve depolamayı yapan firma tarafından tanzim edilen, depo teslim makbuzu. (Depo teslim makbuzu bağımsız bir depodan alınır ve malların depolandığını ve sigortalandığını gösterir.)
  • Nakliye Firması tarafından düzenlenen ve malların taşınması için anlaşma yapıldığını gösteren teyit yazısı. (Bu yazıda gemi adı, yükleme tarihi vb. detaylarda istenebilir ve bu tarihler akreditifte talep edilen son yükleme tarihi ile uyumlu olmalıdır.)

Kullanım Alanları

  • Sevkiyat öncesinde ve imalat sürecinde; Red Clause akreditiflerde olduğu şekilde ön finansman olanağı sağlar.
  • Red Clause akreditiflerde ithalatçı ve amir banka yükleme yapılmadan ödemeyi gerçekleştirirler ve malların yüklenmeme riskini alırlar. Green Clause akreditifler ile bu risk daha aza indirilmiş olur. Malların mülkiyeti bankaya verildiğinden ithalatçı firma da güvence altına alınmış olur.
  • Depodaki malların sorumluluğu ve riski amir bankaya aittir. Bu sebeple de uygulamada pek tercih edilmez.
yukarı çık