DIŞ TİCARET

Dış Ticaret

Dış Ticaret Nedir?

Dış ticaret; bir ülkede bulunan alıcının bir diğer ülkedeki satıcıdan mal alması veya bir ülkede bulunan satıcının bir diğer ülkedeki alıcıya mal satması faaliyetidir.

           Dış ticaret işlemlerinin tarihi yazının bulunmasından önceki çağlara kadar uzanır.

Yüzyıllar içerisinde;

  • Malların taşınması sırasında karşı karşıya kalınan fiziksel riskler (örneğin malların bozulması, çalınması, kötü hava koşullarıyla zarar görmesi vb...)
  • Satıcıların ödemesini almadan malları teslim etmek istememesi veya ödeme garanti istemesi
  • Alıcıların mallar kendi mülkiyetine geçmeden ve gönderilen malın kendi istedikleri kalitede ve miktarda olduğunu görmeden ödeme yapmak istememesi
  • Ticaret yapan tarafların farklı para cinslerini kullanması
  • Malların üretiminden nihai kullanıcıya satışına dek geçen sürede doğan, tarafların finansman ihtiyacı

vb. faktörler, uluslararası ticarette ülkelerin yeni ödeme yöntemleri ve finansman araçları geliştirmesinde önemli rol oynamış, sigorta şirketleri, bankalar ve gümrükler gibi üçüncü taraflar da dış ticaret işlemlerinde rol almaya başlamışlardır.

Günümüzde dış ticaret, kendine özgü yapısı ve işlem tekniklerinden dolayı yurt içi ticarete göre çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir.  Dış ticaret denildiğinde; farklı dil, kültür, hukuk, mevzuat, para cinsleri, farklı ülkelerin farklı gümrük uygulamaları ve genellikle yurt içi ticarette söz konusu olmayan ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) vb. kurumlar tarafından oluşturulan dış ticarete yönelik uluslararası bilinmesi gereken kurallar devreye girer. Bu faktörler de; dış ticaretin yurt içi ticarete oranla daha karmaşık ve daha riskli olmasının başlıca nedenlerindendir.

Uluslararası ticaret kanunları ve uygulamalar ile yasaklanmamış ürün veya hizmetlerin ihracat ve ithalat işlemleri dış ticaretin temelini oluşturur.

Ülkemiz mevzuatında; İhracatı yasak ürünler ve İthalatı yasak ürünler ilgili bakanlıklarca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayınlanır. Bazı ürünlerin ithalatı ve ihracatı ilgili bakanlıklardan alınacak öz izinlerle gerçekleştirilebilirken, bazı ürünlerde ihracatın kayda alınması gerekir.

 

      

yukarı çık