DIŞ TİCARET

Dış Ticaret

Dış Ticaret İşlemlerinde Risklerin Kontrolü

Dış Ticaret işlemlerinde riskleri minimize etmek için ilk adım; öncelikle risklerin neler olabileceğini belirlemektir. Tüm risklerin aynı anda yaşanacak olması teoride mümkün olsa da pratikte elbette pek mümkün değildir. Bu yüzden öncelikle satış bazında olası karşılaşılabilecek riskler belirlenmeli, daha sonra da bu riskleri minimize etmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

İhracatçı her zaman risklerini minimize edecek teklifle gider ithalatçıya ancak ihracatçının riskinin minimize edilmesi, ithalatçının riskinin artması demek olacaktır bir nevi. Dolayısıyla pazarda pay sahibi olmak ve rakipler arasından sıyrılabilmek için, ihracatçının da ödün vermesi gereken durumlar olacaktır. İthalatçıdan gelebilecek; riski arttırıcı ancak aynı zaman da mantıklı taleplerle karşı karşıya kalındığında; ihracatçının etkin bir risk analizi yaptıktan sonra karar vermesi olası zararların önüne geçmek ve rakiplerin arasından sıyrılabilmek için büyük önem taşır. Unutulmamalıdır ki; ihracatçının ithalatçı ile uzun dönemli bir iş ilişkisine girmek istemesi durumunda esnek davranmak zorunda kalacağı noktalar her zaman olacaktır.

Risklerin kontrolü; istenmeyen ve beklenmedik sonuçların gerçekleşmeden önce öngörülmesini sağlayabilecek sistematik bir analiz süreci gerektirir.

Bu noktada 5 önemli adım vardır:

 • Dış ticarette karşılaşılabilecek olası riskler konusunda bilgi sahibi olunması
 • İşlem özelinde olası karşılaşılabilecek risklerin tespit edilmesi
 • Tespit edilen risklerin işlem özelinde oluşabilme olasılıklarının analiz edilmesi ve sonuçların tespit edilmesi
 • Risklerin bertaraf edilmesi için strateji oluşturulması
 • İş ilişkisinde tüm taraflar ile iletişim halinde olunması ve gerektiği durumlarda danışmanlık hizmeti alınması

İhracatçı Açısından Risklerin Kontrolü

 • İtibarı yüksek, saygın ve geçmiş performansı iyi müşteri seçimi
 • İhracat kredi sigorta programları ile tüm sevkiyatların sigortalattırılması
 • Ülke riski ve müşterinin kredibilitesi iyi analiz edilerek en güvenli ödeme yönteminin seçilmesi
 • İşlem limitlerinin ve ödeme vadelerinin analiz edilmesi ve ödeme vadesinin kendi finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak belirlenmesi
 • Sözleşme şartlarında ve eğer akreditifli çalışılacak ise akreditif şartlarında açık, anlaşılmaz, net olmayan, yerine getirilemeyecek veya yoruma açık şartlara yer verilmemesi
 • Belgelerdeki eksiklikler yüzünden ödemenin gecikme riskine karşı; her belgenin ticari ilişkiye girilen tarafın taleplerine ve belgenin doğası gereği şekil şartlarına uygun bir şekilde hazırlanması
  UCP 600 ve ISBP 745 Kuralları Çerçevesinde Belge Hazırlama
 • Alıcının ülkesindeki din, kültür, toplumsal hassasiyetler ve geleneklerin iyi araştırılması ve gerek iş görüşmelerinde gerekse ürünün pazarlamasında gereken özen ve anlayışın gösterilmesi
 • Sözleşme şartlarında belirlenen teslim şeklinin özelliklerinin bilinmesi ve risklerin alıcıya geçtiği noktaya kadar malların sigortalattırılması
  Incoterms 2010
 • Alıcının ülkesindeki yerel mevzuatın ve hukuk sisteminin araştırılması, gerektiğinde bir uzmandan yardım alınması

İthalatçı Açısından Risklerin Kontrolü

 • İtibarı yüksek, saygın ve geçmiş performansı iyi müşteri seçimi
 • Malın mülkiyetinin kendisine geçmesinden önce yapılan peşin ödemeler için malın yüklenmeme riskine karşı performans garanti talep edilmesi
 • Ülke riski ve müşterinin kredibilitesi iyi analiz edilerek en güvenli ödeme yönteminin seçilmesi
 • İşlem limitlerinin ve ödeme vadelerinin analiz edilmesi ve ödeme vadesinin kendi finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak belirlenmesi
 • Sözleşme şartlarında ve eğer akreditifli çalışılacak ise akreditif şartlarında açık, anlaşılmaz, net olmayan, yerine getirilemeyecek veya yoruma açık şartlara yer verilmemesi
 • Satıcının ülkesindeki din, kültür, toplumsal hassasiyetler ve geleneklerin iyi araştırılması ve iş görüşmelerinde gereken özen ve anlayışın gösterilmesi
 • Sözleşme şartlarında belirlenen teslim şeklinin özelliklerinin bilinmesi ve özellikle risklerin kendisine geçtiği noktadan sonra malların sigortalattırılması
yukarı çık