AKREDİTİF

Akreditif

Akreditif ve Uluslararası Kurallar

UCP 600 (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits2007 Revision): Milletler Arası Ticaret Odası’nın (ICC) Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama (2007 Revizyonu), 600 sayılı broşürü; akreditif metni akreditifin bu kurallara tabi olduğunu açıkça belirttiğinde uygulanan kurallardır.

UCP 600  kuralları akreditif şartlarıyla açıkça değiştirilmedikleri veya uygulama dışı bırakılmadıkları sürece akreditifin bütün tarafları için bağlayıcıdır. (Aksi belirtilmedikçe kuralı)

ISBP 745 (International Standart Banking Practices): Milletler Arası Ticaret Odası’nın (ICC) Akreditiflere ilişkin Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması kurallarıdır.  ICC’nin akreditiflere ilişkin birörnek kuralları olan UCP 600 (Uniform Customs and Practices) ile birlikte değerlendirilmesi ve uygulanması gerekir.

URR 725 (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits): Bankalar arası rambursmanlar için Milletler Arası Ticaret Odası tarafından yayınlanan birörnek kurallardır.

ICC Görüşleri (ICC Opinions): UCP 600; Milletler Arası Ticaret Odası’nın Bankacılık Komitesi (ICC Commission on Banking Technique and Practice) tarafından yazılmıştır. UCP 600’ün herhangi bir maddesinin netleştirilmesi veya açıklık getirilmesi için bankalar veya kurumlar Bankacılık Komisyonu’nun görüşüne başvurabilirler. Bankacılık Komisyonu’nun sorulan soru hakkında verdiği cevap daha sonraki benzer olaylarda örnek teşkil eder ve uluslararası bankacılık uygulamalarının da bir parçası olur.

ICC Kararları (ICC Decisions): Milletler Arası Ticaret Odası’nın Bankacılık Komisyonu zaman zaman belli konularda karar alırlar ve bu kararları yayınlarlar. Bankacılık komisyonun aldığı bu kararlar yine uluslararası bankacılık uygulamalarının bir parçası olurlar.

DOCDEX Kararları (Dispute Resolution Expertise Decisions): Milletler Arası Ticaret Odası’nın Bankacılık Komisyonu’nun verdiği bir diğer hizmet de DOCDEX olarak bilinir ve amacı taraflar arasında meydana gelebilecek bir anlaşmazlığın; tarafsız, hızlı ve bağımsız bir kurum tarafından çözüme ulaştırılmasıdır. Bu hizmet belli bir ücret karşılığında verilir.

Bu kararlar da yine uluslararası bankacılık uygulamalarında örnek teşkil edilebilir.

 

yukarı çık